Troll av sten

17 Nov

Vi har tillverkat egna troll som vi arbetat med i klassen. Emil berättar:

Vi har jot trol ok vi har jot jåb arböker åt dom.trol en är jo da av sten okmålarfärj,

Annonser

Blå gruppen börjar berätta om ipad i skolan

27 Okt

Hur är det att jobba med ipads i skolan?
Jonathan det är roligt när man får spela men annars är det tråkigt.$$¥
isabel och leah bra
Pär: det är roligt tycker jag.
Kevin: deäroit
Tim: kul
Oliver: det är kul att spela.
Albin: jag tycker om att spela på ipad.
Nicole: bra
Dawid: tråkit at skriva ipad
Christian:tråkit att skriva ipad
Sharet bra
Bra
Isabel bra
Adela tyker ajpäd är rolit.

Dags att blogga

27 Aug

Hej

Nu är det dags att ettorna på Soldalaskolan börjar dokumentera sina texter på nätet!

Hello world!

27 Aug

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.